Акценти от проведеното заседание на ОБС Божурище

635 преглеждания

На 14 юли 2016 година в НЧ „Христо Ботев 1934“ – град Божурище, от 10:00 часа се проведе заседение на ОбС, на което бе прието решение за внасяне на проект за изграждане на водопровод в село Пролеша. Също така общинските съветници и кметът на Община Божурище взеха решение да окажат финансова подкрепа за провеждането на фолклорния фестивал "Окни па тропни", който се провежда през месец септември.

Източник: Община Божурище