В Годеч Вапцаровите дни ще се проведат за трета поредна година

650 преглеждания

Организаторите на събитието обявяват художествено-поетичен конкурс

За трета поредна година Годеч ще отбележи Вапцаровите дни с редица прояви. Във връзка с 80-годишнината от първото издание на стихосбирката на Никола Вапцаров - „Моторни песни“, организаторите на събитието, превърнало се в традиция за града през последните години, обявяват художествено-поетичен конкурс.

Ето правилата и условията:

Конкурсът ще се проведе в две направления от 14 юни до 20 юли:

- изпълнение на стихотворение или част от литературна творба от Н. Й. Вапцаров;

- рисунка по творба на Н. Й. Вапцаров.

Всеки участник може да участва с една рисунка и/или с едно стихотворение или част от литературна творба.

Участие могат да вземат деца от четири възрастови групи:

- от 4 до 6 год. възраст;

- от 7 до 10 год. възраст;

- от 11 до 14 год. възраст;

- от 15 до 18 год. възраст.

1. Поетично-литературен конкурс

1.1. Изпълнението на участниците ще бъде оценено от жури в тричленен състав по следните критерии: дикция, изразителност, емоционално въздействие. Изборът на творбите се определя от участниците. Записите можете да изпращате на vapcarovidni@gmail.com.

2. Художествен конкурс

2.1. Рисунките ще бъдат оценени от жури в тричленен състав по следните критерии: индивидуалност, креативност.
2.2. Рисунка по творба от стихосбирката „Моторни песни“ – формат 35/50 или А3, техника и материал по избор/графика, живопис, линография, пирография и т.н./.

Творбите ще се предават лично на 15 юли в двора на училището от 10:00ч до 12:00 ч.

Всички деца ще получат грамота за участие, а първите три места от всяка възрастова група ще бъдат наградени. Картините ще вземат участие в предстояща изложба.

За допълнителни въпроси: 0889 83 21 11.

Официални правила:

С изпращането на формуляра, заявявам че:

- Давам съгласие детето да вземе участие в конкурса;

- С участието си в конкурса участникът заявява, че е автор, респективно, че е носител на

изключителните авторски права върху рисунката, предоставена от него за участие в конкурса, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването й на трети лица, различни от организатора;

- Участниците декларират съгласие рисунките да бъдат използвани за всякакви рекламни цели и други културни събития от организаторите на „Вапцарови дни“;

- Правото на ползване се отстъпва безвъзмездно от страна на участниците;

- С изпращането на рисунка и участие в конкурса участниците се съгласяват с всички правила и условия на този конкурс;

- Всеки участник носи пълна отговорност за възникнали претенции към организатора от страна на трети лица във връзка с използването от страна на последния на предоставената от този участник рисунка и/или запис, съгласно настоящите Официални условия.

Отговорност:

- С изпращане на заявката за участието си в настоящия конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в печатни или видео материали от организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна;

- Организаторът на конкурса поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни.

Конкурсът се провежда при условията на настоящите Официални правила и всеки участник заявява, че е запознат и се съгласява да ги спазва.

Заявление за участие: https://forms.gle/rbBc7QYhB6R7X2hr6

Срокът за попълване и подаване на заявлението е до 15 юли 2020 г. Обявяването на наградените ще бъде на 23 юли 2020 г.

Източник и снимка: Актуален глас

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук