В Драгоман ще се проведе конкурс за рисунка „С очите си видях бедата“

698 преглеждания

Конкурсът е съвместна проява на ГДПБЗН при МВР, МОН и Министерство на културата

В община Драгоман ще се проведе международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Целите на конкурса са да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя; да се възпита съпричастие  към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда; да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците.

Конкурсът обхваща познанията на подрастващите за рисковете от бедствия и за начините на поведение на действие, първа долекарска помощ. Участниците в конкурса са разпределени в три възрастови групи:

  • Първа група - от 7 до 10 години
  • Втора група - от 11 до 13 години
  • Трета група - от 14 до 18 години

Всички деца и ученици ще получат равен достъп за участие и ще  бъдат  разпределени в три национални и една международна категории.

Първа категория: Всички деца от общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.

Втора категория: Деца и уценици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.

Трета категория: Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.

Четвърта категория: Международни участници, партньори в Откритото частично споразумение за големи рискове към Съвета на Европа /EUR–OPA/.

Всяка рисунка трябва да е съпроводена с кратко описание, на отделен лист на английски или български език, прикрепен към гърба й. Конкурсът ще се проведе в три етапа: общински, областен и национален етап. Общинския етап на конкурса е за деца и ученици от всички възрасти. В областния етап на конкурса ще участват всички рисунки, класирани на първите три места във всяка възрастова група и категория на общинските конкурси в съответната административна област. Националният етап от конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“ ще се проведе през месец октомври. До участие ще бъдат допуснати класиралите се в областния етап на конкурса и всички международни участници, попадащи в ЧЕТВЪРТАТА категория.

Оценяването и награждаването на участващите рисунки и на трите етапа ще се извършва от минимум тричленно жури, с участието на представители на организаторите, специалисти в областта на изобразителното изкуство и други.

Международният конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ се организира за целите на благотворителните кампании и инициативи, провеждани от ГДПБЗН. Рисунките ще участват в провеждането на благотворителни изложби и търгове за подпомагането на деца на загинали или пострадали при изпълнение на служебните си задължения служители или на настоящи или бивши служители, изпаднали в тежко материално положение от ГДПБЗН.

Eва Евлогиева, ученичка с СУ "Христо Ботев", гр. Драгоман, участник в ученическия конкурс на ЕspressoNews - "Работилница за репортери 2019 - Пътят към дома"