В топлото внимавайте за пожари

478 преглеждания

Вижте правилата за пожарна безопасност в летния сезон

Повишаването на летните температури се превърна в повод от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ да припомнят правилата за пожарна безопасност. Добре е да ги имаме предвид, тъй като с покачването на термометъра се покачва и рискът от пожари в природата, предупреждават от МВР, цитирани от БНТ.

Ето и основните правила за пожарна безопасност през лятото:

- недопустимо е изхвърлянето на недоизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;

- всички моторни превозни средства, които влизат в горите или извършват селскостопанска дейност, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;

- преди да запалите огън – уверете се, че не е ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;

- не оставяйте огъня без наблюдение, а накрая внимателно го изгасете;

- не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;

- разчистването на сухи треви и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места, а не чрез изгаряне;

- забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата.

При пожар потърсете помощ на телефон 112.

EspressoNews