Георги Димов: Подписах и входирахме в МОН трите изработени от мен и моя екип проекта

3624 преглеждания

Вижте кои аса проектите

„Днес подписах, както и входирахме трите изработени от мен и моя екип проекта в Министерство на образованието и науката по ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА“ (2024-2026 г.)“, съобщи кметът на община Божурище Георги Димов:

Проектите са:

1. Пристройка към сградния фонд на СУ „Летец Христо Топракчиев“, находяща се в парк „Орлите“ – класните стаи за най-малките ученици ще бъдат 18, като по този начин ще се обезпечи и бъдещето нарастване броя на учащите.

2. Преустройство и пристрояване на двуетажна пристройка към СУ „Летец Христо Топракчиев“ – ще се създаде актова зала и още четири нови класни стаи, с което ще се обезпечат напълно нуждите на училището.

3. Изграждане на нова сграда за нуждите на ДГ „Буратино“ в двора на старата сграда на детската градина в гр. Божурище – в новата постройка ще има музикален салон, две яслени групи и четири градински групи.

Източник и снимка: Георги Димов, Фейсбук