График за присъствено обучение на учениците от 5. до 12. клас в областите, където не са преустановени присъствените учебни занятия

407 преглеждания

Заповедта влиза в сила от 18.03.2021 г. и се прилага за областите, в които не са преустановени присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се допускат изключения от забраната за присъствени учебни занятия за учениците от 5. до 12. клас, при спазване на следния график:

  • от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7., 8. и 10. клас;
  • от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12. клас;
  • на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г.  – присъствено се обучават учениците от 5., 9. и 11. клас;
  • от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6., 7. и 12. клас.

Със същата заповед, считано от 18.03.2021 г., се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от 5. до 12. клас, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.

В заповедта е записано още, че от 1 април се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30% от общия капацитет на местата на закрито, или 50% на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски.

Заповедта влиза в сила от 18.03.2021 г. и се прилага за областите, в които не са преустановени присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия.

Със Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г. и Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.
PDF файл, 609,5 KB, качен на 15.03.2021

Източник: Министерство на здравеопазването, снимка: freepik/kjpargeter

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук