Дирекция „Бюро по труда“, гр. Своге с промени в извършваните услуги до 14.04.2020 г.

833 преглеждания

При прием на нови заявки за СРМ с работодателя се уговарят формите на подбор, като се препоръчва дистанционни форми за провеждането му.

Дирекция “Бюро по труда” - Своге уведомява своите клиенти, че в условията на обявеното извънредно положение, за периода до 14.04.2020 г. ще предоставя следните услуги:

За клиенти с определено по график посещение в периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. – регистрацията ще бъде продължена без да бъде осъществено посещение в Бюрото по труда. Следваща среща – след 14.04.2020 г.

При започване на работа – информирайте по телефона или по електронната поща с данни за името и деня на започване на работа.

За регистрация – на място в ДБТ; попълва се заявление-декларация (по образец) в зоната за информиране и се представя на служителя, заедно с личната карта.

Информация за обявени свободни работни места – на официалния сайт на Агенция по заетостта.

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ:

При прием на нови заявки за СРМ с работодателя се уговарят формите на подбор, като се препоръчва дистанционни форми за провеждането му. На работодателите се препоръчва ползването на възможностите за заявяване на СРМ по електронен път или телефон.

По проведена процедура за ползване на преференции за насърчителните мерки по ЗНЗ, срокът, в който работодателите могат да сключат договор ще бъде удължен, съобразно периода на извънредното положение.

За изпълнение на ангажименти по сключени договори за заетост и/или обучение по програми и мерки по НПДЗ и схеми по ОПРЧР, за периода на извънредно положение се препоръчва изпращане на документи по електронна поща, ползване на пощенски или куриерски услуги.

Допуска се по договорите по НПДЗ с работодатели, които са въвели дистанционна/надомна форма за работа или персоналът на фирмата е в колективен отпуск и не е възможно изготвянето и изпращането на заверени изискваните документи да бъдат изпратени по електронна поща или друг ред за „авансово“ изплащане на дължимите суми за съответния месец, което ще бъде ревизирано през следващ месец въз основа на представените от работодателя коректни и заверени от длъжностните лица отчетни документи.

Ако имате профил в Системата за сигурно електронно връчване, може да подадате заявлението-декларация за регистрация чрез него, като изпълните следните стъпки:

– сваляте заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта

https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8864/zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1.docx;

– попълвате и подписвате заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;

– изпращате го чрез Системата за сигурно електронно връчване до дирекция „Бюро по труда” по адреса, по който желаете да се регистрирате (постоянен или настоящ) заедно с копие на документа за самоличност.

Данни за контакт:

ДБТ Своге

тел.: 0726/22568, ел.поща: dbt_813@abv.bg

филиал Годеч: 0729/22175

Източник: Община Своге, снимка: pixabay

Обявиха телефон в помощ самотно живеещите възрастни хора в ...
Кризисен щаб-Своге възстановява дейността на Центъра за обществена подкрепа
Кризисен щаб-Своге със заседание и днес

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук