Днес третират с препарати за растителна защита ниви в м. Кавасилица и м. Гладно поле

657 преглеждания

Необходими са мерки за предпазване на пчелите и селскостопанските животни

Днес ще се проведе третиране на терените с царевица на територията на община Годеч, информират от местната администрация.

От обява до заинтересованите лица и общественост, публикувана на сайта на Община Годеч, става ясно, че в изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, е постъпило уведомително писмо от г-н Борислав Кирилов Борисов. В тази връзка от администрацията уведомяват следното:

1. На 31 май 2018 г. от 06:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на царевица с препарати ,,КЛЮ 4 СК” при доза 120 мл/дка. и ,,ХЕРБОКСОН ТОП” при доза 100 мл/дка.

Подлежащите на третиране са терени с площ 30 декара, находящи се в землището на гр. Годеч в местност ,,Кавасилица”, в масиви № 17, отстоящи от гр. Годеч на 3 км и отстояние от съседното с. Туден на 5 км.

2. На 01.06.2018 г. от 06:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на царевица с препарати ,,КЛЮ 4 СК” при доза 120 мл/дка. и ,,ХЕРБОКСОН ТОП” при доза 100 мл/дка.

Подлежащите на третиране са терени с площ 70 декара, находящи се в землището на гр. Годеч в местност ,,Гладно поле”, в масиви № 36, отстоящи от гр. Годеч на 3 км и отстояние от съседното с. Туден на 5 км.

Отправен е апел към собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазването им от отравяне.

Вижте целия текст на Обяввата.

EspressoNews