Доброволци за защита при бедствия и кризисни ситуации към община Драгоман проведоха тренировка за работа с противопожарен автомобил

337 преглеждания

От 15.09.2020 г. в сградата на Общинска администрация-Драгоман започна първоначален основен курс за обучение на доброволците

От 15.09.2020 г. в сградата на Общинска администрация-Драгоман започна първоначален основен курс за обучение на доброволците за защита при бедствия и кризисни ситуации към община Драгоман. Обучението е организирано от РДПБЗН-София и се провежда от Благовест Найденов- инспектор РСПБЗН- Сливница, съгласно утвърдена от МВР учебна програма.
 
Чрез усвояване на учебната програма доброволците ще придобият основни знания и умения за изпълнение на дейности по защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
 
Обучението е структурирано в два модула- МОДУЛ 1 „ Обучение за придобиване на знания и умения за построяване на различни видове шлангови и смукателни линии, за използване на лични предпазни средства за защита и за спазване на основните изисквания за безопастни и здравословни условия на труд“ и МОДУЛ 2- „Обучение за придобиване на знания и умения за основните правила за гасене на пожари и извършване на спасителни и възстановителни работи.“
 
В рамките на теоретичната част доброволците ще получат знания за основните функции и състав на единната спасителна система, за структурата и организацията на доброволните формирования, за опасните фактори при пожарогасене и спасяване, както и полезна информация за личните предпазни средства и за работа с оборудване за пожарогасене и различни противопожарни инструменти.
 
Като част от предвиденото практическо обучение вчера се проведе занятие - тренировка за работа с противопожарен автомобил. Доброволците имаха възможността да се запознаят с оборудването на автомобила и основни правила за действие и работа с него в кризисни ситуации.
 
Програмата ще продължи с лекции и тренировки свързани с основни оперативно- тактически действия, действия на доброволните формирования при пътно-транспортни произшествия, земетресения, наводнения, пожари и кризисни ситуации.
 
Доброволно формирование- Драгоман е част от Единната спасителна система за защита при бедствия и към настоящия момент е в състав от 9 души, които са изцяло екипирани и оборудвани, а след преминаване на обучението ще бъдат по добре подготвени и уверени за реакция при възникване на кризисна ситуации и опазване на живота и здравето на населението.
 
"За пореден път благодарим на РДПБЗН-СОФИЯ за подкрепата, която оказват на формированието, като вярваме, че само чрез добра подготовка и съвместна работа ще бъдем по ефективни в овладяването на бедствия и кризисни ситуации!", пишат от община Драгоман в официалната си Фейсбук страница.
 
Източник и снимки: Община Драгоман

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук