До 31 януари 2021 г. пчеларите и стопаните, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в ЕПОРД

1609 преглеждания

Вижте как да се регистирате

До 31 януари 2021 г. всички пчелари и стопани, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД). Това предвижда Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, публикувана в 101 бр. на Държавен вестник. Платформата се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и има за цел да уведомява пчеларите за предстоящи третирания. Регистрацията и използването й е безплатно за всички потребители. Задължително условие е всеки от тях да има валидна електронна поща.

Пчеларите сами ще трябва да въвеждат GPS координатите на пчелина. Това ще става лесно с помощта на геолокация през телефона и въвеждане на данните в системата. В случай на третирания в периода до 28 февруари 2021 г. уведомяването ще се извършва по досегашния ред - лично, чрез кмета на населеното място, който обявява и разпространява информацията чрез местните средства за масово осведомяване и чрез новата електронна платформа.

От 1 март 2021 г. оповестяването ще се извършва само чрез Електронната платформа. В периода от 15 март до 31 май, в празнични и почивни дни, на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверки се осигуряват мобилни инспектори и служители от ОДБХ за времето от 8:00-18:00 часа, като по този начин ще се повиши ефективността на официалния контрол. Направена е промяна и в механизма за уведомяване от страна на пчеларите при установяване на подмор или признаци за отравяне на пчели. Жалбата ще се подава до директора на ОД „Земеделие“ незабавно по телефона, не по-късно от първия ден след констатираната смъртност. Променен е и начинът на взимане на проби от пчели и растителност. Те ще се взимат от членове на комисията, която се сформира при постъпил сигнал за подмор. При наличие на пестицидни остатъци в проби от пчели, анализите на растителните проби ще се извършват за сметка на БАБХ.

Eто и ръководството за регистрация: 

Системата представлява уеб базирано ГИС приложение, в което след регистрация, земеделски стопани и пчелари, могат да въвеждат и получават информация за планираните мероприятия, свързани с третиране с препарати за ПРЗ.

Чрез възможности за пространствено определяне на зоните на третиране, системата автоматично генерира и изпраща по електронна поща и СМС уведомления за предстоящо третиране. Уведомленията се изпращат до регистрираните потребители, които са маркирали наличието на пчелин, който попада в рамките на предварително дефиниран радиус около третирани площи. В системата се запазва информация за планираните мероприятия и продукти за ПРЗ, която да е достъпна на последващ етап. Избора на площи за третиране се извършва въз основа на слой ПДП от СИЗП.

1. Потребители:

1.1. 1.1.Вход / Регистрация на потребител - https://epord.bfsa.bg/auth/login

Регистрираните потребители въвеждат име и парола. Потребителите с нова регистрация преминават през следните екрани

1.2. Избор на тип регистрация.

1.3. Въвеждане на e-mail, номер на сертификат по чл.83 или номер на пчелин

Системата извършва проверка за валидност на e-mail адреса, номера на сертификата и на пчелина. При успешна валидация се изпраща e-mail с линк за активация на профила, а ако е избрана роля „Фермер“ се изпраща и СМС с код за валидация до мобилният номер от сертификата. Преди изпращане, потребителят трябва да потвърди данните.

Изпращането на e-mail и код се удостоверява със съответната страница.

1.4. Валидация на e-mail и сертификат. Линка за активация на профила се изпраща до адреса на потребителя. Ако е въведен и номер на сертификат, то следва да бъде въведен и кодът от SMS, както и паролата за ползване на системата.

1.5. След първоначален вход в системата се визуализира екран с информация за използването й

1.6. На началната страница се визуализират мероприятията, които потребителят е въвел, под формата на списък и в картата.

При избор на конкретно мероприятие, се визуализират детайли за него, с възможност за промяна на данните. 1.7. Добавяне на ново мероприятие. При избор на ново мероприятие, потребителя трябва да избере чрез локация от картата, блокът от СИЗП, в който ще бъде извършвано мероприятието, дата, начален и краен час, продукт, площ, доза и култура.

След запис на мероприятието, автоматично се изпраща e-mail и SMS до потребителите с пчелини, попадащи в радиус 3 км. около блока, който ще бъде третиран. Въведени са следните ограничения при добавяне на мероприятие: - Мероприятията се въвеждат най-рано 2 дни по-рано. - Мероприятията могат да продължават не повече от 24 часа. 1.8. Избор на пчелин. При избор на пчелин от списъка се визуализира локацията на пчелина и информация за него.

1.9. Уведомления. Списъка с уведомления съдържа прочетените и новите съобщения до потребителя. При избор на уведомление се визуализира съответното мероприятие.

1.10. Потребителски профил. В профила на потребителя могат да се променят: - Парола - Телефон за уведомления - Да се добави пчелин, в случай, че в регистъра на пчелините, собственика на пчелина използван за регистрация има повече от 1 пчелин. - Да се промени номера на сертификата по чл. 83, като отново следва да се валидира чрез СМС с код.

Източник: МЗХГ, ОД „Земеделия“ - София област, Снимки: pixabay.com, ОД „Земеделия“ - София област

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук