Екипите за обхват на деца и ученици в община Костинброд проведоха работна среща

98 преглеждания

На 4 декември, в салона на Народно читалище „Иван Вазов-1947“ се проведе поредната работна среща на екипите за обхват на децата и учениците в община Костинброд. Участие взеха представители на общинските училища и детски градини, на социалните центрове за работа с деца, социални работници от Дирекция „Социално подпомагане“-Костинброд и отдел „Закрила на детето“, служители на МВР, общински служители.

Йордан Томов - старши експерт, Регионално управление на образованието, София-регион и ръководител на екипите в община Костинброд, представи последните промени в Постановление на Министерски съвет № 100 за създаване и функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на всички задължително подлежащи на обучение.

Като една от най-важните промени бе отбелязана по-голямата тежест в дейностите, която се прехвърля върху учебните заведения и детските градини; начина за разпределение на районите за обхват и формиране на екипите; регламентираните мерки за обхващане, реинтеграция на отпаднали деца и ученици, мерки по превенция на децата и учениците с риск от отпадане с осигуряване на ежедневното им присъствие в учебните и детските заведения. Подчертани бяха и други нови разпоредби - създаването на информационна карта по области на училищата и детските градини с особено голям риск от отпадане; изграждането на областен коориданационен център; включването на нови институции към Механизма - Дирекция „Бюро по труда“.

Коментирани бяха резултатите от работата по Механизма на територията на общината. Както и направените обходи в същия ден, проведените разговори със семействата на децата в риск от отпадане и предприетите мерки.

Обсъдени бяха и въпроси по организацията на дейностите по Механизма в отделните периодите през настоящата 2019/2020 учебната година.

EspressoNews

Снимки: Община Костинброд