Зам.-министър Кръстев: Европейската детска гаранция е инструмент за устойчива подкрепа на ранното детско развитие

200 преглеждания

Ако искаме да имаме просперираща държава и развита икономика, трябва да се преборим с един от основните бичове - детската бедност и социалното изключване сред децата

Европейската гаранция за детето е изключителен приоритет за Министерството на труда и социалната политика. В актуализираните национални цели по Европейския стълб за социалните права е предвидено до 2030 г. броят на децата, които живеят в риск от бедност и социално изключване да намалее с над 197 000. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на национална кръгла маса на тема „Устойчивост на патронажна грижа за бременни жени и деца до 2 години от уязвими групи“, организирана от Тръста за социална алтернатива. Според него поставената цел за намаляване на детската бедност изисква огромно обществено ангажиране. 

„Ако искаме да имаме просперираща държава и развита икономика, трябва да се преборим с един от основните бичове - детската бедност и социалното изключване сред децата, които продължават да бъдат основния и ключов проблем пред българската държава в началото на 21 век“, подчерта Кръстев. Той припомни, че в партньорство с УНИЦЕФ България реализира пилотен проект под егидата на Европейската гаранция за детето. Проектът обхваща областите Стара Загора, Сливен и Бургас. Целта на проекта е да бъдат тествани иновативни подходи и да бъдат разработени национални планове за действие за намаляване на детската бедност и преодоляване на проблема със системната неравнопоставеност, особено при уязвимите групи. В реализацията на проекта са ангажирани всички заинтересовани страни на местно ниво. „Този подход дава резултати в условията на многоизмерни кризи и промяна в различни процеси в страната и света“, допълни зам.-министърът. 

Зам.-министър Иван Кръстев уточни, че в следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ са предвидени над 860 млн. лв., с които ще бъдат подкрепени различни дейности за социално включване. Основен фокус на мерките ще продължи да бъде ранното детско развитие, но и разрешаване на проблемите на ромската общност. Зам.-министърът подчерта, че подходът в подкрепата за децата и семействата трябва да бъде интегриран. 

„Новото предизвикателство пред нас е кризата с украинските бежанци, тъй като близо 40% от украинските граждани на територията на страната са деца“, заяви още Кръстев. Той увери, че структурите на Министерство на труда и социалната политика ежедневно работят на терен, оказвайки не само финансова подкрепа на украинските граждани, но и чрез ползване на социални услуги, психологическо подпомагане, консултиране и друга подкрепа.

Източник и снимка: Министерство на труда и социалната политика

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук