Заповед от кмета на Драгоман към лицата, назначени по Закона за личната помощ към общината

557 преглеждания

Личните асистенти и домашните помощници трябва редовно да извършват дезинфекция и проветряване на помещенията на потребителя

За лицата, назначени по Закона за личната помощ, на длъжност „Личен асистент“ към община Драгоман и тези, които предстои да бъдат назначени на длъжност „Домашен помощник“ по НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“ бе издадена следната заповед от кмета на община Драгоман Андрей Иванов:

З А П О В Е Д
№ РД-15-223/19.03.2020 г.
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, Заповеди № РД-01-124/13.03.2020 г. и № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
За лицата, назначени по Закона за личната помощ, на длъжност „Личен асистент“ към община Драгоман и тези, които предстои да бъдат назначени на длъжност „Домашен помощник“ по НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“
 

1.Да спазват стриктно въведените противоепидемични мерки.

2.Да спазват засилена лична хигиена, като задължително използват лични предпазни средства (маски, ръкавици).

3.Редовно да извършват дезинфекция и проветряване на помещенията на потребителя.

 
            Препис от заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.
 
 АНДРЕЙ ИВАНОВ
Кмет на община Драгоман
 
Съгласувал: Елена Ангелова – Директор на Дирекция „Инвестиционна политика, проекти, обществени поръчки, хуманитарни дейности и МДТ“
Изготвил: Анна Крумова – Гл. спец. „СУЗОВ“

Снимка: Община Драгоман

Община Драгоман: Забранява се струпването на хора в парковете и градинките
Кметът на Драгоман издаде заповед за собственици и управители на обекти
Работата по поставянето на тротоарната настилка по ул. "Св. Иван Рилски" продължава

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук