Кметът на Драгоман издаде заповед за собственици и управители на обекти с обществено или друго предназначение

860 преглеждания

Контрол по изпълнението на заповедта да се осъществява ежедневно от РУ на МВР- Сливница и Общински инспекторат

Кметът на Драгоман издаде заповеда за физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти:

З А П О В Е Д
№ РД-15-225/ 19.03.2020 г.
            На осн. чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и във връзка с изменение в Заповед № 01-124/13.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването;
НАРЕЖДАМ:
I. Изменям моя Заповед № РД-15-211/13.03.2020 г., както следва:
 
1. Създава се т. 1а:
 
„т.1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най- малко 1-1,5 м. между лицата”
 
II. Заповедта да се съобщи незабавно на всички собственици и управители на обекти с обществено предназначение, които предоставят услуги на гражданите, както и да се обяви публично на интернет страницата на община Драгоман.
            С настоящата заповед отменям Заповед № РД-15-221/18.03.2020 г.
 
            Контрол по изпълнението на заповедта да се осъществява ежедневно от РУ на МВР- Сливница и Общински инспекторат.
 
 
 АНДРЕЙ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

Снимка: Община Драгоман

Община Драгоман: Забранява се струпването на хора в парковете и градинките
Работата по поставянето на тротоарната настилка по ул. "Св. Иван Рилски" продължава

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук