Започнаха строително-монтажните дейности в СУ „Хр. Ботев“, гр. Драгоман

115 преглеждания

На 24.02.2021 г., беше открита строителна площадка на обект: „Ремонт и възстановяване на ограда на СУ „Хр. Ботев“, УПИ I, кв. 5, по плана на гр. Драгоман.

 Проектът включва изграждане на изцяло нова подпорна стена и ограда, възстановяване на съществуващата тротоарна настилка около прилежащото пространство на училищния двор, подмяна на входните порти, поставяне на соларно осветление и засаждане на нови дървета в двора на училището.

Община Драгоман пристъпи към спешно проектиране на училищната ограда след настъпило разрушаване на част от нея, едновременно с това отправи искане за финансиране към съответните институции и извървя всички процедури за нейното бързо и навременно възстановяване, с цел осигуряване на безопасността и здравето на възпитаниците на СУ „Хр. Ботев“, както и на всички останали жители, които ежедневно преминават в близост до нея.

Източник: Oбщина Драгоман

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук