Започна плащането на местните данъци и такси за 2020 г.

240 преглеждания

Плащането на задълженията се извършва по вид като се започва от най-старото неплатено задължение

Община Враца стартира данъчната кампания за събиране на местните данъци и такси за 2020 г. Всички данъкоплатци със задължения към Община Враца вече получават годишните си съобщения за дължимите данък върху недвижими имоти, данък върху превозни средства, такса за битови отпадъци, както и за останалите данъци и такси, които администрира дирекция „Местни данъци и такси“. В съобщението подробно са описани размерът и видът на задълженията, в зависимост от притежаваната и декларирана собственост, за текущата 2020 г., както и останали за плащане данъци и такси от минали години. Допълнителна информация /освен подробната в годишните данъчни съобщения/ може да се намери на информационните табла в общинската данъчна администрация и на сайта на Общината, секция „Местни данъци и такси“.

Плащанията се извършват както до сега: на касите - в брой срещу издадена в момента приходна квитанция /с възможност и за плащане с карта чрез ПОС терминално устройство/; по банков път – през всяка една от съществуващите банки на територията на страната, по сметката на Общината, обслужвана от Банка ДСК; на касите на пощенските станции и EasyPay. Плащането на задълженията се извършва по вид като се започва от най-старото неплатено задължение. Запазват се сроковете за внасяне - на две равни вноски и те са, както следва:

- за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства - до 30 юни - първа вноска и до 31 октомври - втора вноска. Предплатилите до 30 април за цялата година ползват 5% отстъпка за изброените.

- за патента - на четири вноски - 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 октомври.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук