За два календарни дни ще бъде затворен път Своге - Батулия

341 преглеждания

Причината е строително монтажни дейности по укрепване на свлачище

Път SFO 2604 /II-16 Своге - София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица в участък от км 2+910 до км 3+000 /района на свлачищния участък/ ще бъде затворен за срок от два календарни дни, с пропускателен режим за моторни превозни средства със специален режим на движение. Това става ясно от заповед на кмета на община Своге - Емил Иванов, публикувана на интернет страницата на Общината. Ограничението влиза в сила на 19 януари, а причината е строително монтажни дейности по укрепване на свлачище.

Ето и пълния текст на заповедта:

З А П О В Е Д

№ 67/18.01.2022 г.

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни дейности на обект: Укрепване свлачище  на път SFO 2604 /II-16 Своге- София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица при км.2+950, в землището на с. Батулия, с рег. № SFO 43.02899-02“ и с цел осигуряване безопасност на движението на път SFO 2604 /II-16 Своге- София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица, на основание чл. 9, ал. 3 и чл. 23 от Закона за пътищата, чл. 10 от Наредбата за управление на общинските пътища и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М: 

Да бъде затворен за движение на пътни превозни средства път SFO 2604 /II-16 Своге- София/ - Батулия - Бакьово - Ябланица в участък от км 2+910 до км 3+000 /района на свлачищния участък/ за срок от 2 календарни дни, съответно на 19.01.2022 г. от 8,00 до 18,00 ч. и на 20.01.2022 г. от 0,00 до 24,00 ч., с пропускателен режим извън тези времеви диапазони, единствено за моторни превозни средства със специален режим на движение.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РУ - гр. Своге и да се оповести на Интернет страницата на Община Своге.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Валентин Михайлов - зам. кмет на Община Своге. 

ЕМИЛ ИВАНОВ  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Източник: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук