За спешна среща с премира по проблема с подмяната на касовите апарати настояват от БСК

257 преглеждания

Кратките срокове притесняват бизнеса

От името на 27 браншови организации Българската стопанска камара изпрати писмо до премиера Бойко Борисов, с което настоява за спешна среща с него във връзка с промените в Наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, за която EspressoNews писа.

Основните притеснения на бизнеса са, че сроковете, които са определени в документа, са твърде кратки, за да могат фирмите да приведат дейността си в съответствие с изискванията, а това може да доведе до напрежение в началото на следващата година.

Вижте пълния текст на писмото, от името на 27 браншови организации:

Уважаеми г-н министър-председател,

Обръщаме се към Вас във връзка с обнародваните в края на м. септември 2018 г. промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Държим да подчертаем, че подкрепяме усилията на Правителството за повишаване на фискалната дисциплина, ограничаване на нелоялните търговски практики и намаляване дела на „сивата“ икономика. В този смисъл, считаме осъвременяването на текстовете в Наредбата за закономерни и необходими.

Заедно с това, не крием сериозните си притеснения относно изключително кратките срокове, в които работещият на светло бизнес трябва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата, както и непрецизно формулираните текстове, които създават неяснота, правна несигурност и икономическа непредвидимост.

Имаме основателни причини да смятаме, че процесът по доставка, закупуване, сертифициране, инсталиране и пускане в експлоатация (вкл. обучение на персонала) на новите фискални устройства ще отнеме не по-малко от 18 месеца, а съгласно Наредба Н-18 това трябва да стане до м. март 2019 г., т.е. за по-малко от половин година.

В допълнение към това, част от разпоредбите в Наредба Н-18:

  • Са дискриминационни и противоречащи на правото на Европейския съюз;
  • Противоречат на конституционните принципи и гаранции за еднакви правни условия за стопанска дейност и предотвратяване на злоупотреба с монополно положение и нелоялна конкуренция, както и за законова закрила на потребителите и на инвестиционната и стопанската дейност;
  • Противоречат на законодателството в областта на закрилата на интелектуалната собственост и защитата на личните данни;
  • Създават нова административна и финансова тежест върху светлия бизнес, докато сивата икономика ще продължи да работи по същия начин, по който е работила и досега. В този смисъл, не постигат целите за ограничаване на сивия сектор, а напротив – засилват неравнопоставеността между „белия“ и „сивия“ бизнес.

Част от подписалите настоящото писмо организации участваха с експертиза в процеса на подготовка на промените в Наредба Н-18 и не малко от препоръките им бяха отразени, но много от спорните текстове останаха във финалната редакция на документа. За съжаление, настоятелните ни опити за продължаване на диалога останаха неуважени.

Именно това е причината да насочим Вашето внимание към проблема, още повече, че промените в Наредба Н-18 засягат практически всички стопански субекти, от всички сектори на икономиката. Това означава, че сме изправени пред потенциална опасност в началото на следващата година да се стигне до сериозно социално напрежение, което бихме искали да предотвратим.

Във връзка с горното, се обръщаме с молба да приемете представителна контактна група на подписалите настоящото писмо организации, която да Ви запознае с проблема и да Ви предложи ефективни мерки за неговото преодоляване.

Надяваме се на Вашето разбиране и съпричастност.

Писмото е подписано от изпълнителния председател на БСК Радосвет Радев.

Снимка: БСК
EspressoNews