Изготвени са предварителните регистри на земеделските земи в Своге за стопанската 2019/2020 г.

198 преглеждания

Намират се в Общинската служба земеделие

Изготвени са предварителните регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ въз основа на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 за землищата на територията на община Своге, за стопанската 2019/2020 г. Това става ясно от съобщение на Общинска служба земеделие - гр. Своге, публикувано на официалния сайт на Общината.

Регистърът съдържа данни за:

- номерата на имотите по кадастралната карта, площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;

- имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Предварителните регистри се намират в общинската служба по земеделие - гр. Своге - адрес: гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски“ №3, ет.3, се казва още в съобщението.

EspressoNews

Снимката е илюстртивна