Инвестиционно предложение за изграждане на предприятие за производство на риба има в Община Сливница

548 преглеждания

Очакват се становища на граждани

Инвестиционно предложение за изграждане на предприятие за производство на риба е постъпило в Община Сливница. Това става ясно от съобщение, публикувано на официалния интернет сайт на местната администрация, което е адресирано до заинтересованите лица и общественост и гласи:

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ДВА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 200936791 съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на риба до пазарен размер и зарибителен материал в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, местност „Бабин дел“.

За контакти: Валентин Димитров Иванов, адрес: гр. Банкя, ул. „Никола Вапцаров“ № 19 А, тел: 0897/002503

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

EspressoNews