Кандидатстването за записване в детска градина в община Костинброд ще е от 1 април до 10 май

198 преглеждания

За кандидатстване се подава попълнено заявление по образец до директора на едно от детските заведения, което важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

Община Костинброд публикува на официлания си уебсайт съобщение на вниманието на родителите, касаещо срокове за кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските детски градини на територията на община Костинброд за учебната 2021/2022 година:

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Свободните места за прием на деца за учебната 2020/2021 година се обявяват на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения  в срок до 31 март  на текущата година.

За кандидатстване се подава попълнено заявление по образец до директора на едно от детските заведения в срок от 01.04.2021 г. до 10.05.2021 г. и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

ЗАЯВЛЕНИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ АДРЕСИ!

ЗА  КЛАСИРАНЕ:

  1. Класирането се извършва по график, определен от Общинска администрация.

Графикът се публикува на интернет страницата  на Община Костинброд и се обявява на видно място в детските заведения в срок до 31.05.2021 г.

  1. Класирането се извършва от комисия за всички обявени свободни места.
  2. Информация за първото класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред детските градини на 31.05.2021 г.
  3. В 10-дневен срок от обявяването на списъците, родителите/настойниците на приетите деца писмено потвърждават записването при директора на съответното детско заведение, като подават заявление за прием по образец, заедно с необходимите документи, доказващи общи и социални критерии.
  4. При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Първо ОУ „В. Левски“, гр. Костинброд – тел.: 0721/66 110; 0721/66 111; 0721/66 112  kostinbrod_ou_vlevski@abv.bg

Второ ОУ „В. Левски“, гр. Костинброд  – тел.: 0721/66 220;  0879 29 78 59  kostinbrod_2ou@abv.bg

ОУ „Отец Паисий“, с. Петърч – 07116/20 33;   kost_pet@abv.bg

Записването в подготвителните групи в училищата става на място извън общото класиране за детските градини. Заниманията в полудневните групи са безплатни.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ:

Общинска администрация  тел.: 0721/68 710; 0889 500 019; prosveta_kostinbrod@abv.bg  – Таня Кирилова-Иванова

ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ Е ДА СЛЕДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛАСИРАНИЯТА И ДА СПАЗВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ!

Източник: Община Костинброд, снимкa: pixabay

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук