Кметът на Костинброд с консултации за сформиране на съставите на ОИК за местните избори

600 преглеждания

Ще се проведат на 16 август

Кметът на Община Костинброд Трайко Младенов ще проведе консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции за формиране състава Общинска избирателна комисия-Костинброд, за предстоящите на 27 октомври 2019 г., избори за общински съветници и кметове.

Консултациите са насрочени за 16.08.2019 г. /петък/ от 13:30 ч., в сградата на Общинска администрация-Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, ет.2, стая № 24.

Участниците задължително трябва да представят:

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа:

наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

трите имена и ЕГН на предложените лица;

длъжността в комисията;

образование и специалност;

телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице;

списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ОИК не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на ЦИК;

декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени;

декларации от лицата по чл.80, ал.3

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, към датата на насрочване на изборите, или копие от решението за образуване на коалицията.

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.