Кметът на община Костинброд получи плакет за влизането на общината като член на АБГР

215 преглеждания

На работна среща бяха обсъдени основните приоритети на общината

Кметът на община Костинброд Трайко Младенов получи плакет от Ергин Емин - изпълнителен директор на Асоциация на българските градове и региони за влизането на община Костинброд като член на асоциацията. С решение № 149 от 28.05.2020г., Общински съвет-Костинброд избра Трайко Младенов да представлява община Костинброд пред АБГР.

На 5 юни се състоя и работна среща в кабинета на кмета на община Костинброд. Заедно с изпълнителния директор на АБГР бяха обсъдени основните приоритети за общината:

- Подпомагане развитието на местното самоуправление и местната демокрация;

- Създаване на предпоставки за устойчиво развитие на градовете и регионите;

- Сътрудничество и партньорство със сродни по предмета на дейност европейски и международни институции и организации с оглед адекватното приобщаване на община Костинброд към европейската регионална политика.

Асоциация на българските градове и региони е организация с идеална цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Мисията й е да бъде партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите.

Настоящата структура на АБГР обединява усилията на всички политици и практици на местно и регионално равнище за изграждане на капацитет на градско и регионално ниво за формиране на публични политики в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС.

Снимки: Община Костинброд

<p><a href="https://www.facebook.com/EspressoNews.bg/" target="_blank"><em>EspressoNews</em></a></p>

<div id="native_ad_article"><a title="Последвайте EspressoNews във Фейсбук" href="https://www.facebook.com/EspressoNews.bg/" target="_blank"><em><img style="float: left;" title="Последвайте EspressoNews във Фейсбук" onmouseover="this.src='https://www.espressonews.bg/media/upload/news/31739.jpg?1580479131';" onmouseout="this.src='/media/upload/news/31737.jpg?1580478181';" src="/media/upload/news/31737.jpg?1580478181" alt="Последвайте EspressoNews във Фейсбук" width="300" height="70" /></em></a></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>