Кметът на община Костинброд с трети пореден мандат в управителния съвет на Сдружение на югозападните общини

68 преглеждания

Кметът на община Костинброд – Трайко Младенов беше избран за трети пореден мандат за член на управителния съвет на Сдружение на югозападните общини.

На 31 май, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21, ал.(1), т.1 от Устава, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини свика Общо събрание, което се проведе на в зала 5 на Община Благоевград, гр. Благоевград.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на СЮЗО за 2021 г.;

2. Финансов отчет на СЮЗО за 2021 г.;

3. Отчет на Контрольора за 2021 г.;

4. Избор на членове на Управителния съвет;

5. Избор на Председател и Заместник председател на УС;

6. Избор на Контрольор и Заместник контрольор;

7. Приемане на Работна програма за 2022 г.;

8. Приемане на Бюджет за 2022 г.;

9. Приемане на промени в Устава;

10. Други.

С единодушно гласуване от всички присъстващи, Трайко Младенов беше избран за член на управителния съвет на СЮЗО. Единствената промяна в досегашния състав на управителния съвет е кметът на община Благоевград – Илко Стоянов, който замени предишния кмет – Румен Томов.

Кметът на община Костинброд беше поздравен от Атанас Стоянов – кмет на община Сандански и председател на сдружението, и Любица Томова – изпълнителен директор.

В Сдружение на Югозападните общини влизат общини от Софийска, Кюстендилска, Пернишка и Благоевградска област, като техния брой е 25 общини.

СЮЗО предлага:

Обучения в областта на: нормативната рамка на местното самоуправление и актове на местната власт; финанси и бюджет; общинска собственост; устройство на територията.

Експертна помощ и консултации при: разработване и управление на проекти; прилагане принципите на добро и прозрачно управление; подобряване качеството на предлаганите услуги.

Провеждане на обществени събития: публични обсъждания; дискусионни форуми; кръгли маси.

Осигуряване на международни партньорства за обмяна на опит и създаване на мрежи за сътрудничество.

Планиране и програмиране на местното и регионално развитие: методически указания; разработване на общински и регионални планове и стратегии; актуализиране на планови документи.

Източник и снимки: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук