Кметът на община Костинброд участва в заседание на УС на Сдружение на Югозападните общини

186 преглеждания

Управителният съвет изрази становище за отпадане на забраната за разпореждане със земите

Кметът на община Костинброд Трайко Младенов участва в заседание на Управителния съвет на Сдружение на Югозападните общини.

На своето заседание, Управителният съвет на Сдружение на Югозападните общини изрази становище за отпадане на забраната за разпореждане със земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Общините - членове на СЮЗО, в това число и община Костинброд, категорично не приемат мотивите за налагане на мораториум, че съществува опасност за разпродаване на остатъчния фонд.

В условията на задълбочаваща се криза и използване на голяма част от местните приходи за мерки срещу разпространението на заразата от коронавирус, общините смятат, че отпадането на мораториума ще даде допълнителна възможност за стимулиране на местното икономическо развитие.

Тези имоти могат да се използват за изпълнение на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията и на други обекти, за които се допуска принудително отчуждаване, за инвестиционни проекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, за създаване на нови или разширяване на границите на съществуващи урбанизирани територии, за реализиране на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на изоставащите общини и региони, както и за изпълнение на проекти по уедряване на земеделските земи.

Трайко Младенов бе придружен от общинския съветник Мариян Младенов.

Снимки: Община Костинброд