Конкурс за есе предизвиква творческите възможности на учениците в Драгоман

292 преглеждания

Темата е „Доброволец - призвание и кауза“

Община Драгоман, БЧК и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, организират конкурс за есе на тема „Доброволец - призвание и кауза“. Инициативата е по случай Международния ден на доброволеца, който се отбелязва на 5 декември.

Участие в конкурса могат да вземат ученици от 8 до 12 клас в СУ „Христо Ботев“, гр. Драгоман. Своите творби, те могат да предадат до 27 ноември 2019 г. в сградата на Общинска администрация град Драгоман, етаж 4, стая №23.

Есетата ще бъдат оценявани от комисия, включваща представители от СУ „Христо Ботев“, обществени възпитатели и представител от Община Драгоман.

Награждаването на победителите, ще бъде на 5 декември 2019 г., като ще бъдат връчени награди за първо, второ и трето място.

Всички желаещи да се включват в творческото предизвикателство могат да получат допълнителна информация на тел.: 0887109392 - Анна Крумова - гл. специалист „СУЗОВ“.

EspressoNews