Международна научна конференция „Геопарковете и модерното общество” ще се проведе в Белоградчик

1133 преглеждания

Местни власти, държавни органи и други заинтересовани страни ще споделят опит и най-добри практики

Международната научна конференция „Геопарковете и модерното общество” ще се проведе на 12-13 октомври 2018 г. в гр. Белоградчик. Тя е посветена на 20-годишнината от обявяването на инициативата UNESCO GEOPARK на срещата на Европейската асоциация за опазване на геоложкото наследство ProGEO през 1998 г. в гр. Белоградчик. Организатори са Геопарк Белоградчишки скали, община Белоградчик и Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” с подкрепата на МОСВ и Националната комисия за ЮНЕСКО.

В конференцията ще вземат участие представители на четири континента, които ще обменят опит в областта на опазването на природното наследство и неговото използване за туристически цели. Сред тях ще бъдат и кметове и представители на трите основни общини в района на Искърския пролом – Столична община - район Нови Искър, община Своге и Мездра.

Конференцията ще даде възможност на местните власти, държавните органи и други заинтересовани лица да споделят опит и добри практики в създаването, развитието и управлението на новата категория защитена територия „геопарк” и нарастващото значение на геоложкото наследство за икономиката на слаборазвитите региони чрез развиване на геотуризъм и други алтернативни форми на устойчив туризъм: културен туризъм, селски туризъм, екотуризъм. Концепцията геотуризъм е въведена от National Geographic през 1997 г.

Конференцията има за цел: да привлече вниманието на българското общество и централните институции към уникалната възможност на България да популяризира своите природни забележителности чрез Глобалната мрежа от геопаркове на ЮНЕСКО, развивайки туристическия сектор до пълния си потенциал и подобрявайки социално-икономическото състояние на регионите; да припомни на Европа и Света откъде е тръгнала инициативата за глобалните геопаркове.

Белоградчик е емблематично място за България от гледна точка на националното природно и културно наследство, което е част от Световното природно и културно наследство. Не случайно през 1998 г. тук е обявена инициативата на ЮНЕСКО за създаване на Глобална мрежа от геопаркове, която бързо набира скорост и 20 години по-късно обединява 120 глобални геопарка по целия свят. Към настоящият момент съществуват пет георпарка под егидата на ЮНЕСКО в Гърция, един в Турция, един в Хърватия, два в Унгария и един в Румъния, както и 12 в Испания и 10 в Италия.

България има уникално геоложко наследство и представлява един геоложки музей на открито. На нейната малка територия се разкриват всички типове скали от всички възрасти. За съжаление това наследство все още остава скрито за света, а страната, където е обявена тази чудесна инициатива, все още няма нито един геопарк в ЮНЕСКО. България създава първия си геопарк още през 2002 г. Това е геопарк „Искърски пролом”, който е българският Гранд Каньон и представя цялата история на Земята в рамките на 100 км от столицата София. Искърският пролом е също така единствения пролом в света, който започва от столица и това е уникална възможност за разработване на туристически маршрути, започващи и завършващи в София. Независимо от огромния си потенциал този проект остава в работен вариант поради слабата координация на българските държавни институции, както и липсата на финансиране.

Същата участ имат и следващите проекти за български геопаркове към ЮНЕСКО: Белоградчишки скали и Рила. За осем години геопарк „Белоградчишки скали” има две неуспешни кандидатури в ЮНЕСКО. Основната причина за това е отново слабата координация между държавните институции, които не оказват необходимата подкрепа на местната инициатива.

EspressoNews

Снимка: bg.wikipedia.org