Наредба за условията и редът за вписване на общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на община Своге

478 преглеждания

На своята интернет страница община Своге публикува наредба се определят условията и редът за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ в регистъра по чл. 346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование, обстоятелствата, които подлежат на вписване, както и редът за воденето му.

На официалният сайт на общината, можете да намерите Наредбата, Заявление за вписване в публичния регистър на общинските детски градини/център за подкрепа на личностно развитие, както и Заявление за актуализирана вписаната в публичния регистър информация

EspressoNews