На учебен център „Сливница” ще се проведат стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини

324 преглеждания

С цел недопускане на нещастни случаи, в района на полигона не се допускат хора, машини и животни

През месец октомври, на учебен център „Сливница” ще се проведат стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини. Това информира Община Драгоман на официалната си страница. Ще се извършват и моделни експерименти с взривни вещества и пиротехнически смеси, съгласно „Курс за стрелбите със стрелково оръжие и бойни машини във въоръжените сили на Република България“ и на основание заповед № ЗНО-63/ 27.03.2015 година на началника на отбраната.

Стрелбите ще се проведат, както следва:

На 01.10.2019 г., 02.10.2019 г., 03.10.2019 г., 04.10.2019 г., 08.10.2019г., 10.10.2019 г., 11.10.2019 г., 14.10.2019 г., 15.10.2019 г., 16.10.2019 г., 17.10.2019 г., 18.10.2019 г., 23.10.2019 г., 25.10.2019 г., 28.10.2019  г., 30.10.2019 г. и 31.10.2019 г. за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч.;

На 21.10.2019 г. и 22.10.2019 г. за времето от 08:00 ч. до 18:00 ч.;

На 07.10.2019 г., 09.10.2019 г., 24.10.2019 г. и 29.10.2019 г. за времето от 08:00 ч. до 23:00 ч.

По време на провеждане на стрелбите и взривните работи е опасно преминаването на хора, животни и техника в близост до границите на полигона, както и навлизането в самия полигон. Неспазването на горепосоченото може да доведе до допускане на инциденти и нещастни случай.

EspressoNews

Снимката е илюстративна