На 30 октомври БЧК започва раздаването на хранителни продукти в община Костинброд

170 преглеждания

Всички правоимащи ще получат пакети с 16 вида продукти

Българският Червен кръст стартира предоставянето на хранителни продукти от първа необходимост, включени в индивидуалните пакети, осигурени по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ). Програмата е съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/.

Раздаването на пакетите в Община Костинброд стартира на 30 октомври 2020 г., в „Банята“, гр. Костинброд, ул. „Славянска“ № 21 и ще продължи до 30 ноември 2020 г., инфрмират Български Червен кръст и БМЧК-Костинброд.

Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис или чрез упълномощено лице, в случай на невъзможност.

Ето и график за раздаване на хранителните продукти:

30.10.2020 г., 10:00 ч. - 12:00 ч. Костинброд - села

02.11.2020 г., 10:00 ч. - 12:00 ч. Костинброд - села

03.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - села

04.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - села

05.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - села

 

06.11.2020 г., 10:00 ч. - 12:00 ч. Костинброд - град

09.11.2020 г., 10:00 ч. - 12:00 ч. Костинброд - град

10.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - град

11.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - град

12.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - град

13.11.2020 г., 10:00 ч. - 12:00 ч. Костинброд - град

16.11.2020 г., 10:00 ч. - 12:00 ч. Костинброд - град

17.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - град

18.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - град

19.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - град

20.11.2020 г., 10:00 ч. - 12:00 ч. Костинброд - град

23.11.2020 г., 10:00 ч. - 12:00 ч. Костинброд - град

24.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - град

25.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - град

26.11.2020 г., 15:00 ч. - 17:00 ч. Костинброд - град

27.11.2020 г., 10:00 ч. - 12:00 ч. Костинброд - град

30.11.2020 г., 10:00 ч. - 12:00 ч. Костинброд - град

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;

Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;

Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;

Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;

Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;

Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;

Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

Източник: Български червен кръст и БМЧК-Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук