Нов ПУП в община Костинброд във връзка с модернизация на жп линията Волуяк-Петърч

908 преглеждания

Тече срокът за обжалване и предложения

Иизработен е проект за подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на обект „Модернизация на железопътен участък „гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275 по проект „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман“. Това съобщават от Община Костинброд и уточняват, че реализацията на проекта засяга имоти, попадащи в кв. № 66, 230 а, 257 („Корейска махала“), както и земеделски имоти в близост до железопътната линия в землището на града.

В срок до 6 декември 2017 г. заинтересованите лица могат да внесат до кмета своите възражения, предложения и искания по отношение на проекта.

EspressoNews