Община Божурище с искане за прекратяване на проучвателните дейности върху площ „Златуша“

90 преглеждания

Изпратено е писмо до всики компетентни институции

Община Божурище подготви и изпрати писмо с искане резултатът от местният референдум да бъде зачетен от компетентните институциите на Република България, както и да бъдат спрени проучвателните дейности и срокът на разрешителното с № 486/2018 г. за проучванията, да не бъде продължен.Писмото е подписано от кмета на Община Божурище, от председателя на ОбС-Божурище и всички общински съветници, както и от всички кметове на села в общината.

Припомняме, че Община Божурище е изправена пред едно от най-големите си изпитания намеренията за проучвателни дейности и добив на метални подземни богатства в територията на площ „Златуша“. Първата стъпка бе Подписката с 9442 фигуриращи подписа в нея, която бе входирана ведно с писмо до всички компетентни по този казус институции, придружено от писма, изразяващи недоволството от страна на местния бизнес. Втората стъпка бе организирането и провеждането на местен Референдум, чийто резултат бе повече от успешен с изразителното „ДА“  на гласувалите 3896 граждани или 96.82 % от участвалите в Референдума избиратели.

Източник: Община Божурище, Фейсбук

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук