Община Годеч в борба с разпространението на COVID-19

327 преглеждания

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1 от Закона за здравето, във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1 от Закона за здравето, във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, Радослав Асенов, кмет на община Годеч, издаде заповед (№99):

"I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Годеч, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

2. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките на територията на община Годеч, във времето от 8.30 до 10.30 часа всеки ден.

II. Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.

III. Мерките са в сила до изричната им отмяна. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч."

По-рано кметът издаде и заповеди за въвеждане на вечерен час от 20:00 ч. до 06:00 ч. за малолетните и непълнолетните лица (№ 98)

Запознайте се и с тях:

О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
ЗАПОВЕД № 98
Гр. Годеч, 20.03.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от 20.03.2020 г. на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID-19), сформиран с моя заповед № 74/10.03.2020 г.
НАРЕЖДАМ:
 I.       Считано от 21.03.2020 г. въвеждам вечерен час от 20:00 ч. до 06:00 ч. за малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч.
 II.     В посочения в т. I от настоящата заповед часови диапазон от 20:00 ч. до 06:00 ч. малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч могат да се придвижват на територията на общината единствено придружени от техните родители, настойници и попечители.
 III.    Настоящата Заповед е безсрочна и важи до нейната изрична отмяна.

       Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на жителите на Община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата, автобусните спирки и други публични места.
      Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
Радослав Асенов, кмет на община Годеч

Община Годеч с гореща телефонна линия
Когато небето понякога е лилаво
Годеч оживя за Трети март
„АК Магнит“ търси нови служители

Източник: Община Годеч

ЕspressoNews

 

Последвайте EspressoNews във Фейсбук