Община Годеч обяви обществено обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост и Програма за управление и разпореждане с имоти

464 преглеждания

Насрочено е за 28 януари

Oбществено обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2020-2023 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г. ще се проведе през януари. Това става ясно от съобщение, публикувано на официалната интернет страница на Общината.

Обсъждането е в изпълнение на чл.4, ал.1, ал.2 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и е насрочено на 28.01.2020 г. /вторник/ от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Годеч /втори етаж/.

Проектите на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 г. и Стратегията за управление на общинската собственост на Община Годеч за периода 2020-2023 г., може да намерите ТУК

EspressoNews