Община Драгоман определи местата за обявяване на избирателните списъци за местните избори

310 преглеждания

Изборите за общински съветници и кметове са на 27 октомври

Със заповед на кмета на община Драгоман Андрей Иванов и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 41. ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 633-МИ/20.08.2019 г. на ЦИК, на официалната интернет страница на община Драгоман са публикувани определените места за обявяване на избирателните списъци, във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Припомняме, че гражданите на общината ще гласуват в 20 избирателни секции на предстоящите местни избори.

№ на СИК

Населено място

Определено място за обявяване на избирателните списъци

23 16 00 001

гр. Драгоман

Сградата на Спортна зала гр. Драгоман

23 16 00 002

гр. Драгоман

Сградата на Туристически информационен център

23 16 00 003

гр. Драгоман

Сградата на СУ „Хр. Ботев“

23 16 00 004

гр. Драгоман

Сградата на СУ „Хр. Ботев"

23 16 00 005

гр. Драгоман

Сградата на читалището в кв. Драгоман

23 16 00 006

с. Драгоил

Кметско наместничество с. Драгоил - пред секцията

23 16 00 007

с. Прекръсте

Кметско наместничество с. Прекръсте - пред секцията

23 16 00 007

с. Беренде

Кметско наместничество с. Прекръсте - пред секцията

23 16 00 007

с. Летница

Кметско наместничество с. Прекръсте - пред секцията

23 16 00 008

с. Големо Малово

Кметството - пред секцията

23 16 00 009

с. Раяновци

Кметско наместничество с. Раяновци - пред секцията

2316 00 010

с. Мало Малово

Кметско наместничество с. Мало Малово - пред секцията

2316 00 011

с. Василовци

Кметско наместничество с. Василовци - пред секцията

23 16 00 012

с. Цръклевци

Кметско наместничество с. Цръклевци - пред секцията

23 16 00 013

Спирка Калотина, ул. „Първа“ № 1

Читалището в с. Калотина - пред секцията

23 16 00 013

с. Ново бърдо

Читалището в с. Калотина - пред секцията

23 16 00 014

с. Калотина, ул. „Втора“ № 1

Кметството с. Калотина - пред секцията

23 16 00 014

с. Беренде извор

Кметството с. Калотина - пред секцията

23 16 00 014

с. Чепърлинци

Кметството с. Калотина - пред секцията

23 16 00 014

с. Липинци

Кметството с. Калотина - пред секцията

23 16 00 015

с. Габер

Кметството с. Габер - пред секцията

23 16 00 016

с. Владиславци

Кметско наместничество с. Владиславци - пред секцията

23 16 00 016

с. Чорул

Кметско наместничество с. Владиславци - пред секцията

2316 00 016

с. Табан

Кметско наместничество с. Владиславци - пред секцията

2316 00 016

с. Камбелевци

Кметско наместничество с. Владиславци - пред секцията

2316 00 016

с. Чуковезер

Кметско наместничество с. Владиславци - пред секцията

23 16 00 017

с. Несла

Посетителски център с. Несла

23 16 00 017

с. Долна Невля

Посетителски център с. Несла

23 16 00 017

с. Круша

Посетителски център с. Несла

23 16 00 017

с. Горно село

Посетителски център с. Несла

23 16 00 017

с. Грълска падина

Посетителски център с. Несла

23 16 00 017

с. Неделище

Посетителски център с. Несла

2316 00 018

с. Вишан

Кметско наместничество с. Вишан - пред секцията

23 16 00 018

c. Долно Ново село

Кметско наместничество с. Вишан - пред секцията

2316 00 019

с. Цацаровци

Кметството с. Цацаровци - пред секцията

23 16 00 020

с. Ялботина

Магазин на РПК „Бурел“ с. Ялботина

23 16 00 020

с. Чеканец

Магазин на РПК „Бурел“ с. Ялботина

23 16 00 020

с. Начево

Магазин на РПК „Бурел“ с. Ялботина

23 16 00 020

с. Дреатин

Магазин на РПК „Бурел“ с. Ялботина

EspressoNews