Община Костинброд и висше строително училище „Любен Каравелов“ подписаха споразумение за партньорство

81 преглеждания

Община Костинброд и висше строително училище „Любен Каравелов“, град София подписаха споразумение за партньорство.

В кабинета на кмета на Костинброд, споразумението беше подписано от градоначалникът Трайко Младенов, в присъствието на д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет – Костинброд, Александър Ненов зам.-кмет на община Костинброд, Валя Иванова – главен секретар на община Костинброд, Анелия Велева – общински съветник и доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов – зам. ректор по качество, акредитация и управление на риска, доц. д-р инж. Илиана Стойнова – зам. ректор по учебна дейност и Иванка Андреева – председател на съвета на настоятелите при ВСУ „Любен Каравелов“ беше подписано двустранно споразумение за партньорство. Неговата цел е подобряване условията за развитие на строителната дейност в община Костинброд, повишаване на качеството на изпълнение на строежите и повишаване качеството на обучителните дейности сред специалистите в община Костинброд.

Голяма част от служителите в направление устройство на територията и строителство в общинска администрация са възпитаници на висшето училище и чрез подписаното споразумение ще може да получават най-съвременни знания в областта на строителството и изпреварваща информация за случващото се в сектора.

Това от своя страна ще подобри работата на екипите, предоставящи тези услуги на гражданите в община Костинброд.

За всички желаещи да се обучават във ВСУ „Л. Каравелов“ е важно да знаят, че висшето училище е държавно и специализирано.

Обществената му мисия е:

- да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”;

- да поддържа европейски измерения в обучението на студентите;

- да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата;

- да осъществява квалификационна дейност.

ВСУ „Л. Каравелов“ е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно ниво.

За периода на съществуване училището е дало образование на повече от 5 100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани.

Днес ВСУ „Л. Каравелов“ подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени – „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.

Училището развива научноизследователска и приложно-практическа дейност. Поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с висши училища от страни на Европейската общност.

Завършилите във ВСУ „Л. Каравелов“ имат големи възможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството.

Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като: известни и уважавани строителни бизнесмени; практикуващи инженери у нас и в чужбина; ръководители на различни нива в държавния и частния сектор; преподаватели във висши и средни училища; научни работници и други.

ВСУ „Л. Каравелов”“се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина.

Училището притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения.

Източник и снимки: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук