Община Костинброд обяви процедурите за записване на деца в детските градини за 2018/2019 г.

745 преглеждания

Списъците с имената на децата, приети на първо класиране ще бъдат обявени на 31 май

На своята официална страница, община Костинброд публикува процедури по записване на деца в общинските детски градини на територията на общината, след първо и второ класиране. Списъците с имената на децата, приети на първо класиране за учебната 2018/2019 г., ще бъдат изнесени на видно място в детските градини до 31 май 2018 г., информират още от администрацията.

Ето и процедурите по записване:

След първо класиране:

1. В срок от 01.06.2018 г. до 21.06.2018 г. приетите на първо класиране деца трябва да бъдат записани в съответните детски градини като родителите подадат заявление за прием по образец и представят документи доказващи общи и социални критерии.

2. При записване родителят/настойникът се запознава със списъка на необходимите медицински изследвания и документи.

 Второ класиране:

1. Свободните места за прием на деца за второ класиране се обявяват  на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на  детските градини не по-късно от 25.06.2018 г. Необходимият документ за кандидатстване  за второ класиране е попълнено заявление по образец до директора на едно от детските заведения и важи за всички детски заведения на територията на община Костинброд.

2. Заявленията се подават в периода от 26.06.2018 г. до 05.07.2018 г.

3. Информация за резултатите от второ класиране се публикува на интернет страницата на Община Костинброд и се изнася в списъци пред детските градини не по-късно от 09.07.2018 г.

4. В срок от 10.07.2018 г. до 27.07.2018 г. приетите на второ класиране деца трябва да бъдат записани в съответните детски градини при  спазване на установените изисквания.

За  останалите след второ класиране свободни места в детските градини -  за информация и записване - на място в детските заведения.

Образец на заявление и необходимите документи за записване на дете в общинска детска градина на територията на община Костинброд за учебната 2018/2019 година може да намерите на официалния сайт на общината.

Допълнителна информация може да бъде получена на място в детските градини или на тел.: 0721/68 710 – Таня Иванова

EspressoNews