Община Костинброд организира кампания за събиране на масово разпространени отпадъци от бита

114 преглеждания

Кампанията има за цел да улесни жителите, които нямат физическа и техническа възможност да извозят своите суровини до пунктовете

Община Костинброд съвместно с „Unitrade 2011“ организира кампания за събиране на масово разпространени отпадъци от бита от територията на общината.

Кампанията има за цел да улесни жителите, които нямат физическа и техническа възможност да извозят своите суровини до пунктовете.

Кампанията стартира на 11.07.2022 г.

Заявки може да подадете на тел: 0878/ 44 82 83 – Община Костинброд.

Материалите, които ще се събират, следва да бъдат изнесени и до тях да бъде осигурен достъп.

ИУЕЕО – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – по ценоразпис – печки, хладилници, перални, микровълнови фурни, телевизори, монитори и друга техника;

ОЧЦМ – отпадъци от черни и цветни метали – по ценоразпис – желязо, мед, месинг, алуминий, олово, неръждаема стомана и други;

НУБА – негодни за употреба батерии и акумулатори – по ценоразпис

Хартия – по ценоразпис;

Пластмаса – битова – по ценоразпис;

Излезли от употреба автомобилни гуми – безвъзмездно предаване.

Източник: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук