Община Костинброд, съвместно с Община Сливница и Община Брезник ще учредят Местна инициативна рибарска група

100 преглеждания

Община Костинброд, съвместно с Община Сливница и Община Брезник ще учредят Местна инициативна рибарска група. Подготвя се създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Костинброд, Сливница и Брезник, с водещ партньор Община Сливница.

Местната инициативна рибарска група „Брезник-Костинброд-Сливница“ ще се създаде с цел подобряване на качеството на живот на територията на трите общини. Учредителите на МИРГ са наясно, че тази цел може да бъде постигната само в сътрудничество с други местни организации, както и с трите съседни общини.

 В тази връзка ще се създаде и приложи Стратегия за ВОМР, която да надгражда и допълва стратегическите планове на различни местни организации, общинските планове за развитие, както и национални и европейски стратегически документи.

Прилагането на СВОМР на МИРГ ще допринесе за балансирано развитие на икономическите дейности и дейностите в обществена полза на територията на база местните природни, човешки и културни ресурси.

Местното партньорство включва представители на рибарски, аквакултурни, туристически или изразяващи местната идентичност на територията общности.

По време на първата си среща днес, 6 февруари 2024г. в сградата на общинска администрация-Сливница, присъстващи бяха представители на бизнеса с преработка на рибарски продукти и представители на НПО-та, занимаващи се с рибарство и аквакултури.

Сред присъстващите бе и кметът на община Костинброд – Трайко Младенов, който даде своето съгласие за учредяването на МИРГ „Брезник-Костинброд-Сливница“ и Милко Миланов – председател на Общински съвет-Сливница и председател на Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – гр. Сливница.

Следващият етап е общинските съветници на редовни общински сесии на трите общини да  дадат своето съгласие Община Сливница да учреди МИРГ съвместно с Община Костинброд и Община Брезник. Учреденият МИРГ ще бъде представляван от кмета на Община Сливница –  Васко Стоилков.

Първата среща за учредяването на МИРГ бе ръководена от г-н Венцислав Димитров- изпълнителен директор на МИГ „Сливница-Брезник“ при следния дневен ред:

1. Представяне на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

2. Обсъждане на приоритетите за местно развитие на общините Костинброд, Сливница и Брезник.

3. Излъчване на представители от публичния сектор, бизнеса и НПО за учредяване на местно партньорство.

Целта на срещата беше сключването на писмено споразумение за партньорство и първа стъпка към учредяването на МИРГ „БРЕЗНИК-КОСТИНБРОД-СЛИВНИЦА“.

1

2

3

4

6

Източник и снимки: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук