Община Костинброд с уведомление за мерките за овладяване на епидемията от АЧС

198 преглеждания

От 5 август започват проверки от областна дирекция по безопасност на храните

Община Костинброд публикува на своята официална страница уведомление до своите жители във връзка с усложнената обстановка свързана с разпространяващата се Африканска чума по свинете. Ето и неговия текст: 

"Във връзка с получена Заповед № ОА-209/30.07.2019 година на Областния управител на Софийска област и писмо от МЗХГ с изх. № 91-726/29.07.2019 година, Ви уведомяваме, че на територията на община Костинброд е разположена свинеферма на фирма „ЦЕМА“ ООД в имоти № 38.98, 34.97, 34.96 в землището на с. Петърч и имот № 0.447 в землището на с. Опицвет.

Уведомяваме, Ви че с необходимо да се предприемат действия съгласно указанията, поради това че попадате в 20 км зона.

Необходимо е да се преустанови отглеждането на свине в обекти „заден двор“. Съгласно подадена информация от Министерство на земеделието, храните и горите подобна практика е показала положителни резултати  в борбата с разпространение на заболяването.

Срокът   за   изпълнение   на   доброволно клане    на    животните    беше    определен    до 02.08.2019 година.

Уведомяваме ви, че от понеделник /след изтичане на срока/ започват проверки от областна дирекция по безопасност на храните - София /ОДБХ/."

EspressoNews