Община Своге и МБАЛ - СВОГЕ с нова инициатива

1267 преглеждания

Община Своге и Многопрофилна болница за активно лечение - Своге стартират провеждането на безплатни кардиологични прегледи за жителите на селата на територията на общината. От 1 август лекарският екип, начело с доктор Късцанев - кардиолог към МБАЛ – Своге, ще бъдат на разположение за всички, желаещи да получат безплатна консултация и преглед. Допълнителна информация може да получите от кметовете и кметските наместници, както и в обявите, разлепени в съответните населени места.

01.08.16г. с.Искрец; с. Брезе                     09:00ч. кметството с. Искрец

01.08.16г. с. Свидня                                  13:30ч, кметството с.Свидня  

                                                                                                 

02.08.16г. с. Реброво                                 09:00ч. кметството с. Реброво              

02.08.16г. с.Томпсън                                 13:30ч. кметството с. Томпсън              

                                                                                                 

03.08.16г. с. Владо Тричков                       09:00ч. здравната служба        

03.08.16г. с. Луково                                  13:30ч. кметството                                                                                                      

04.08.16г. с. Церово                                  09:00ч. читалището     

04.08.16г. с. Желен                                   13:30ч. кметството      

                                                                                                 

05.08.16г. с. гара Лакатник                        09:00ч. кметството      

05.08.16г. с. гара Бов                                13:30ч. кметството      

                                                                                                 

08.08.16г. с. Дружево                                09:00ч. кметството      

08.08.16г. с. Миланово                              13:30ч. кметството      

                                                                                                 

09.08.16г. с. Батулия                                 09:00ч. читалището     

09.08.16г. с. Редина                                  13:30ч. кметството      

09.08.16г. с. Лесковдол                             15:30ч. кметството                                                                                                                                         

10.08.16г. селата Зимевица, Заноге и Заселе     09:00ч. кметството в с. Зимевица    

11.08.16г. с. Осеновлаг                              09:00 ч. кметството

Източник: Община Своге