Община Своге обяви секциите за гласуване на предстоящите местни избори

522 преглеждания

Вижте тяхната номерация и адрес

Във връзка с предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и кметове, на територията на община Своге са образувани следните избирателни секции с тяхната номерация и адрес на територията на общината:

Секция

Населено място

Адрес на СИК

001

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ 1907", ул. Цар Симеон №29

002

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ 1907", ул. Цар Симеон №29

003

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ 1907", ул. Цар Симеон №29

004

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - СУ "ИВАН ВАЗОВ", ул. Звънче № 2

005

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - СУ "ИВАН ВАЗОВ", ул. Звънче № 2

006

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - СУ "ИВАН ВАЗОВ", ул. Звънче № 2

007

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ул. "Циолковский" №2

008

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - КВАРТАЛЕН КЛУБ, ул. "Петър Берон" № 36

010*

С. БАТУЛИЯ И С. БУКОВЕЦ

С. БАТУЛИЯ - КЛУБА ПОД СГРАДА НА  КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

011

С. БОВ

С. БОВ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

012*   

С. БРЕЗЕ, С. ДОБРАВИЦА, С. ЗАВИДОЦИ И С. МАНАСТИРИЩЕ

С. БРЕЗЕ  - КМЕТСТВОТО

013

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - КЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО, ул.   1-ва №1

014

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН", ул. 3-та № 2

015

С. ГАБРОВНИЦА

С. ГАБРОВНИЦА - ЗДРАВНАТА СЛУЖБА

016

С. ГАРА БОВ

С. ГАРА БОВ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1896" /МАЛЪК САЛОН/, ул. "Издримец" №96

017

С. ГАРА ЛАКАТНИК

С ГАРАЛАКАТНИК - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ 1934", площад "Центъра" №2

018

С. ГАРА ЛАКАТНИК

С. ГАРА ЛАКАТНИК - ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", ул. "Христо Ботев" №14

019

С. ГУБИСЛАВ

С. ГУБИСЛАВ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

020

С. ДОБЪРЧИН

С. ДОБЪРЧИН - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

021

С. ДРУЖЕВО

С. ДРУЖЕВО - СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ

022       

С. ЕЛЕНОВ ДОЛ

С. ЕЛЕНОВ ДОЛ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

023

С. ЖЕЛЕН

С. ЖЕЛЕН - БИБЛИОТЕКАТА

024

С. ЗАНОГЕ

С. ЗАНОГЕ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

025

С. ЗАСЕЛЕ                                      

С. ЗАСЕЛЕ - МЛАДЕЖКИ КЛУБ

026

С. ЗИМЕВИЦА

С. ЗИМЕВИЦА - МЛАДЕЖКИ КЛУБ

027

С. ИСКРЕЦ

С. ИСКРЕЦ - ОУ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", ул. Христо Ботев №9

028

С. ИСКРЕЦ

С. ИСКРЕЦ ОУ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", ул. "Христо Ботев" №9

029

С. РЕДИНА             

ГР. СВОГЕ - НУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ул. "Циолковский" №2

030

С. ЛАКАТНИК

С. ЛАКАТНИК - МЛАДЕЖКИ КЛУБ

031     

С. ЛЕСКОВДОЛ

С. ЛЕСКОВДОЛ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

032     

С. ЛУКОВО

С. ЛУКОВО - КЛУБА В КМЕТСТВОТО

033

С.МИЛАНОВО

С. МИЛАНОВО - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА 1927", ул. "Мушат" №11

034*

С. ОГОЯ И С. БАКЬОВО

С. ОГОЯ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

035*

С. ОПЛЕТНЯ И С. ЛЕВИЩЕ

С. ОПЛЕТНЯ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

036*

С ОСЕНОВЛАГ И С. БРЕЗОВДОЛ

С. ОСЕНОВЛАГ - СГРАДА НА БИВШЕ ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

037

С. РЕБРОВО

С. РЕБРОВО - ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ул. "Стара планина" №5

038     

С. ЦЕРЕЦЕЛ

С. ТОМПСЪН - КЛУБА В КМЕТСТВОТО

039

С. СВИДНЯ

С. СВИДНЯ - ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул. "Отец Паисий" №14

040

С. ТОМПСЪН

С ТОМПСЪН- КЛУБА В КМЕТСТВОТО

041

С. ЦЕРОВО

С. ЦЕРОВО – ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ,ул. "Цар Иван Асен" №12

042

С. ЦЕРОВО

С. ЦЕРОВО - ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ул. Цар "Иван Асен" №12

043

С. ЯБЛАНИЦА

С. ЯБЛАНИЦА - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО


Предвидени са да бъдат образувани и избирателни секции при наличие на необходимия брой избиратели:

Секция

Населено място

Адрес на СИК

009

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - МБАЛ "СВОГЕ", ул. "Староселска" №4

044

С. ИСКРЕЦ

С. ИСКРЕЦ - СБПФЗДПЛР "ЦАР ФЕРДИНАНД I" ЕООД, ул. "Санаториума" №213

045

ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

Повече информация за обхвата на адресите, можете да намерите на официалната страница на Община Своге.

EspressoNews