Община Своге с пореден спечелен проект с европейско финансиране

443 преглеждания

Проектът в партньорство с Община Нови Град, Република Босна и Херцеговина

Община Своге спечели поредния проект с европейско финансиране. Той е и първият, спечелен от Общината по Програма „Европа за гражданите“. Проектното предложение с наименование „Европа през очите на гражданите“, в партньорство с Община Нови Град, Република Босна и Херцеговина е одобрено за финансиране от Европейската комисия. Проектът ще бъде реализиран по ос 2.1. „Побратимяване“ и е с бюджет от 22 000 евро. Проектните дейности включват организиране на двудневна конференция в община Своге, в периода 10 - 12.07.2019 г. Община Своге като бенефициент по проекта предстои да посрещне партньорите от Община Нови Град. Конференцията ще завърши с подписване на споразумение за побратимяване.

Целта на проекта е да насърчи демократичното и гражданско участие на хората чрез подобряване на разбирането им за процеса на развитие на политиките на Съюза и осигуряване на социална ангажираност към проблемите на населените места и техните граждани, както и хората да бъдат активно включени в идентифицирането на въпроси от местно, национално и международно значение, обсъждане и проучване на възможни средства, както и съществуващи механизми за развитие на населените места. Споделянето на добри практики и механизми е особено важно не само за гражданите и местните власти, но и за неправителствения и частния сектор, тъй като те са един от основните стълбове и двигатели на икономиката в даден регион. Бъдещето на Европа е възможно чрез постигане на единство и постигане на общи цели и ползи за всяка страна и граждани. В общество, което е пълно с всякакъв вид информация и в много случаи с пропаганда или фалшива информация, с все по-ясно разделение между селските и големите градове, е важно да им се обърне специално внимание и да се даде приоритет на тяхното развитие и стимулиране.

Дейностите по проекта са изцяло насочени към участниците: граждани; представители на НПО и работодатели, които ще вземат активно участие в организираното събитие в община Своге.

Ще бъдат повдигнати теми като идентифициране на проблемите на населените места, споделяне на добри практики и опит, ползи и недостатъци на политиката на ЕС, дебати относно възможностите за подобряване и развитие на общността и въздействието на новите технологии върху работните места. Ще бъдат анализирани социалните политики на общините и как те могат да бъдат мултиплицирани. Дали негативните възгледи за бъдещето на ЕС увеличават изолацията на малките населени места и трудностите, с които се сблъскват местните жители.

Нови Град е град в северозападната част на Босна и Херцеговина. Град Нови Град е разположен между реките Сана и Уна, на границата с Република Хърватия и Европейския съюз и се намира на кръстовището на маршрутите по река Уна и води до Адриатическото крайбрежие в южната част на Панония. Северната територията на общината е разположена между планинските вериги на планините Козара и Грмеч. Тя е с площ от 470 км2, състояща се от 70 населени места. Нови град е на 90 км. от Баня Лука, на 320 км. от Сараево и на 59 км. от Бихач. Намира се на 135 км. от Загреб, столицата на Хърватия и на 396 км. от Белград, столицата на Република Сърбия. Община Нови град успешно реализира редица проекти от различни области: големи инфраструктурни проекти, развитие на селското стопанство, бизнес сектор и туризъм, социално развитие, опазване на природното и културно наследство и др. Като кръстопът тя съчетава множество култури, което спомага за реализирането на множество съвместни проекти в социална сфера с гражданското общество, НПО, публични институции и международни организации.

EspressoNews