Община Своге с проект на наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на общината

149 преглеждания

Основни партньори на Община Своге в реализацията на наредбата са ръководителите и треньорите на спортните клубове, спортисти, състезателите в детско – юношеска възраст и техните родители

Община Своге публикува на официалния си уебсайт Проект на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане от Община Своге на спортните клубове и развитието на спорта за всички, както и реда за отчитане и доказване на целесъобразността на разходваните средства.

Средствата се осигуряват от бюджета на Община Своге и са предназначени само за подпомагане дейностите на спортните клубове и развитието на спорта за всички, съобразно изискванията на Наредбата, като финансова помощ се предоставя за дейност на спортните клубове. Размерът на финансовото подпомагане на спортните клубове е на база обхвата на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове, участия в състезания от спортния календар на съответния спорт и организиране на масови спортни прояви през предходната година.

Основни партньори на Община Своге в реализацията на наредбата са ръководителите и треньорите на спортните клубове, спортисти, състезателите в детско – юношеска възраст и техните родители.

В проекта на наредбата, право на финансово подпомагане имат спортните организации по смисъла на чл.12 от Закона за физическото възпитание и спорта/ ЗФВС/, които осъществяват престижна и социално значима спортна дейност след подадено заявление до Кмета на Община Своге /Приложение № 1/ и трябва да отговарят на следните условия:

-Да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и да са вписани в Регистъра на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС към Министерство на младежта и спорта;

-Да водят активен тренировъчен процес и да участват в първенства и турнири, включени от съответната спортна федерация в Държавния спортен календар.

-Да извършват спортна дейност минимум една година преди датата на подаване на заявлението за финансово подпомагане.

- Да нямат финансови задължения към общината и държавата;

- Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството.

- Да имат седалище и адрес на управление в община Своге и да осъществяват учебно тренировъчна дейност на територията на общината.

- В спортните клубове да се състезават жители на община Своге и лица, учащи и работещи на територията на община Своге.

- Да не събират такси или членски внос от състезателите, които се състезават за съответния клуб.

С целия текст на наредбата можете да се запознаете ТУК (файл в .doc).

Община Своге протяга ръка на засегнатите от COVID-19

Снимка: pixabay

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук