Община Сливница сключи договор по ОП РЧР по процедура ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

268 преглеждания

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 85 020 лв.

Община Сливница сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура  BG05M9ОP001-2.101 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на стойност 85 020  лв.

Договорът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Подкрепяне мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на община Сливница, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

В проекта ще бъдат включени 52 лица, отговарящи на характеристиките на целевата група.

Основните дейности по проекта ще бъдат:

1. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване на последиците от коронавируса.

2. Доставка на храна, хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, вкл. Лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

3. Транспорт на персонала, предоставящ услугите до/от домовете на лицата.

4. Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Ще бъдат назначени 2 диспечери и 10 доставчици на услугата, които ще отговарят за определен брой потребители.

В  „Социален патронаж“ – Сливница, ул. „Хаджи Димитър“ № 6 е  оборудван диспечерски пункт, в който на телефон 0882002536 се  приемат заявки от потребителите за получаване на необходимите им услуги.

Източник: Община Сливница, снимка: freepik

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук