Община Сливница стартира процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение

738 преглеждания

Вижте обявлението

Процедура по ОВОС стартира Община Сливница във връзка с инвестиционно предложение. Обявата до заинтересованите лица и общественост гласи:

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„Топ еко пелет“ ООД, гр. Сливница, ул.”Хан Крум” №4, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща производствена и складова база за сухи строителни смеси и безвредно производство в цех за производство на пелети складова база за съхранение”.

За контакти: Милко Димитров Димитров, гр. Сливница, ул. „Максим Горки” №20, GSM: 0898584384.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

Приложена е информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Източник: Община Сливница