Община Сливница съобщи за изработен проект за изменение на ПУП - ПП за реконструкция на съществуващи инженерни мрежи

255 преглеждания

В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Сливница и да направят писмени възражения, предложения и искания

Община Сливница на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина - СОП“ от  км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи, на територията на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Сливница и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Източник и снимки: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук