Общинска администрация Драгоман търси да назначи Главен специалист „Устройство на територията“ и „Работник почистване на кофи“ към дейност „Чистота“

919 преглеждания

Свободни работни позиции се разкриват в Общинска администрация Драгоман.

Търси се Главен специалист „Устройство на територията“ към администрацията, а изискванията и информацията за кандидатстване можете да намерите на официалния сайт на общината.

Втората разкрита свободна позиция е за работници на длъжност „Работник почистване на кофи“ към дейност „Чистота“. Цялата информация отново е публикувана на сайта на община Драгоман.

EspressoNews