Общински финанси, кандидатстване с проекти, учредяване на конкурс за поезия и подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми са сред темите на днешното заседание на ОбС-Костинброд

438 преглеждания

Общински съвет-Костинброд ще проведе редовно заседание. То ще се състои днес, от 16:00 часа в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947”, се съобщава в поканата, публикувана на официалния интернет сайт на община Костинброд.

Проектът на Дневен ред на заседанието включва 23 точки. Общинските съветници ще разгледат финансови въпроси, сред които такива, свързани с актуализацията на общинския бюджет за настоящата година и допълнителни трудови възнаграждения на кметовете на населените места в общината. Ще бъдат обсъдени и теми, свързани с разпореждането с имоти общинска собственост.

Местният парламент ще разгледа кандидатстване за финансиране с проектно предложение на общината: „Реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на улици с о.т. 926-а,о.т. 927, о.т 926 – о.т.419 в гр. Костинброд“, „Благоустрояване, паркоустрояване на околно пространство на градска баня в УПИ IV,X в квартал 108 гр. Костинброд“ и „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в УПИ ХХХ в кв.96 и прилежащите улици на гр. Костинброд“.

 Г-н Атанас Тенев – Председател на ОбС –Костинброд ще предложи на колегите си да бъде учреден годишен литературен конкурс в областта на поезията  „Млад поет“. 

Общинският съвет ще дискутира и по актуализирането на Правилника за финансовото подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Костинброд.

Вижте тук пълния проект на Дневен ред.

EspressoNews