Определени са местата на обявяване на избирателните списъци в община Своге за местните избори

291 преглеждания

Изборите за общински съветници и кметове са на 27 октомври

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и заповед на кмета на община Своге, официалната интернет страница на общината са публикувани определените места на обявяване на избирателните списъци във  връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Секция

Населено място

Адрес на СИК

Място за обявяване на избирателния списък

001

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907, ул. Цар Симеон №29

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907, ул. Цар Симеон №29

002

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907, ул. Цар Симеон №29

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907, ул. Цар Симеон №29

003

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907, ул. Цар Симеон №29

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907, ул. Цар Симеон №29

004

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - СУ ИВАН ВАЗОВ, ул. Звънче № 2

ГР. СВОГЕ - СУ ИВАН ВАЗОВ, ул. Звънче № 2

005

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - СУ ИВАН ВАЗОВ, ул. Звънче № 2

ГР. СВОГЕ - СУ ИВАН ВАЗОВ, ул. Звънче № 2

006

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - СУ ИВАН ВАЗОВ, ул. Звънче № 2

ГР. СВОГЕ - СУ ИВАН ВАЗОВ, ул. Звънче № 2

007

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, ул. Циолковский №2

ГР. СВОГЕ - Магазина на ул. Дружба №1

008

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - КВАРТАЛЕН КЛУБ, ул. Петър Берон № 36

ГР. СВОГЕ - Квартален клуб ул. Петър Берон № 36

010*

С. БАТУЛИЯ И С. БУКОВЕЦ

С. БАТУЛИЯ - КЛУБА ПОД СГРАДА НА  КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. БАТУЛИЯ - Клуба под сградата на кметското наместничество с. Батулия

011

С. БОВ

С. БОВ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. БОВ - Административната сграда на кметското наместничество

012*

С. БРЕЗЕ, С. ДОБРАВИЦА, С. ЗАВИДОВЦИ И С. МАНАСТИРИЩЕ

С. БРЕЗЕ - КМЕТСТВОТО

С. БРЕЗЕ - Административната сграда на кметството с. Брезе

013

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - КЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО, ул. 1-ва №1

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - Административната сграда на кметството, ул. 1-ва №1

014

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - ОУ ЕЛИН ПЕЛИН, ул. 3-та № 2

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - Административната сграда на кметството, ул. 1-ва №1

015

С. ГАБРОВНИЦА

С. ГАБРОВНИЦА - ЗДРАВНАТА СЛУЖБА

С. ГАБРОВНИЦА - Административната сграда на кметството

016

С. ГАРА БОВ

С. ГАРА БОВ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА 1896 /МАЛЪК САЛОН/, ул. Издримец №6

С. ГАРА БОВ - Административната сграда на кметството, ул. Издримец №1

017

С. ГАРАЛАКАТНИК

С. ГАРА ЛАКАТНИК - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ 1934, площад Центъра №2

С. ГАРА ЛАКАТНИК - Народно читалище Искърски пролом 1934, площад „Центъра“ №2

018

С. ГАРА ЛАКАТНИК

С. ГАРА ЛАКАТНИК - ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", ул. Христо Ботев №14

С. ГАРА ЛАКАТНИК - ОУ "Христо Ботев", ул. Христо Ботев №14

019

С. ГУБИСЛАВ

С. ГУБИСЛАВ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ГУБИСЛАВ – Административна сграда на кметското наместничество

020

С. ДОБЪРЧИН

С. ДОБЪРЧИН - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ДОБЪРЧИН - Административна сграда на кметското наместничество

021

С. ДРУЖЕВО

С. ДРУЖЕВО - СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ

С. ДРУЖЕВО - Административна сграда на кметското наместничество

022

С. ЕЛЕНОВ ДОЛ

С. ЕЛЕНОВ ДОЛ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ЕЛЕНОВ ДОЛ - Административна сграда на кметското наместничество

023

С. ЖЕЛЕН

С. ЖЕЛЕН - БИБЛИОТЕКАТА

С. ЖЕЛЕН - Административна сграда на кметското наместничество

024

С. ЗАНОГЕ

С. ЗАНОГЕ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ЗАНОГЕ -Административна сграда на кметското наместничество

025

С.ЗАСЕЛЕ

С. ЗАСЕЛЕ - МЛАДЕЖКИ КЛУБ

С. ЗАСЕЛЕ -Административна сграда на кметството

026

С. ЗИМЕВИЦА

С. ЗИМЕВИЦА - МЛАДЕЖКИ КЛУБ

С. ЗИМЕВИЦА - Административна сграда на кметството

027

С. ИСКРЕЦ

С. ИСКРЕЦ - ОУ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ул. Христо Ботев №9

С. ИСКРЕЦ -Административна сграда на кметството, ул. Христо Ботев №2

028

С. ИСКРЕЦ

С. ИСКРЕЦ - ОУ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ул. Христо Ботев №9

С. ИСКРЕЦ -Административна сграда на кметството, ул. Христо Ботев №2

029

С. РЕДИНА

ГР. СВОГЕ - НУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, ул. Циолковский №2

ГР. СВОГЕ - Магазина на ул. Дружба №1

030

С. ЛАКАТНИК

С. ЛАКАТНИК - МЛАДЕЖКИ КЛУБ

С. ЛАКАТНИК - Административната сграда на кметството

031

С. ЛЕСКОВДОЛ

С. ЛЕСКОВДОЛ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ЛЕСКОВДОЛ - Административната сграда на кметското наместничество

032

С. ЛУКОВО

С. ЛУКОВО - КЛУБА В КМЕТСТВОТО

С. ЛУКОВО - Бивш магазин „Плод и зеленчук“

033

С.МИЛАНОВО

С. МИЛАНОВО - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1927", ул. Мушат №11

С. МИЛАНОВО - Народно читалище „ПРОБУДА 1927", ул. Мушат №11

034*

С. ОГОЯ И С. БАКЬОВО

С. ОГОЯ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ОГОЯ - Административната сграда на кметското наместничество с. Огоя

035*

С. ОПЛЕТНЯ И С.ЛЕВИЩЕ

С. ОПЛЕТНЯ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ОПЛЕТНЯ - Магазин на РПК с. Оплетня

036*

С. ОСЕНОВЛАГ И С. БРЕЗОВДОЛ

С. ОСЕНОВЛАГ - СГРАДА НА БИВШЕ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

С. ОСЕНОВЛАГ - Магазин на РПК с. Осеновлаг

037

С. РЕБРОВО

С. РЕБРОВО - ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, ул. Стара планина №5

С. РЕБРОВО - Административна сграда на кметството, ул. Стара планина №1

038

С. ЦЕРЕЦЕЛ

С. ТОМПСЪН - КЛУБА В КМЕТСТВОТО

С. ТОМПСЪН - Административната сграда на кметството с. Томпсън, ул. Франк Томпсън №2

039

С. СВИДНЯ

С. СВИДНЯ - ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ, ул. Отец Паисий №14

С. СВИДНЯ - Административната сграда на кметството, ул. Отец Паисий №16

040

С. ТОМПСЪН

С. ТОМПСЪН - КЛУБА В КМЕТСТВОТО

С. ТОМПСЪН - Административната сграда на кметството с. Томпсън, ул. Франк Томпсън №2

041

С. ЦЕРОВО

С. ЦЕРОВО - ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ,ул. Цар Иван Асен №12

С. ЦЕРОВО - Административната сграда на кметството, ул. Възраждане №1

042

С. ЦЕРОВО

С. ЦЕРОВО - ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ул. Цар Иван Асен №12

С. ЦЕРОВО - Административната сграда на кметството, ул. Възраждане №1

043

С. ЯБЛАНИЦА

С. ЯБЛАНИЦА - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ЯБЛАНИЦА - Административната сграда на кметското наместничество

Предварителни избирателни списъци не се обявяват за секции с номера:

Секция

Населено място

Адрес на СИК

009

ГР. СВОГЕ

ГР.СВОГЕ - МБАЛ СВОГЕ, ул. Староселска №4

044

С. ИСКРЕЦ

С. ИСКРЕЦ - СБПФЗДПЛР ЦАР ФЕРДИНАНТ I ЕООД, ул. Санаториума №213

045

ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

които биха се образували само при наличие на необходим брой избиратели.

EspressoNews